Home

United Work… de naam zegt het al: “werk door samenwerking”.

Wij geloven erin dat er voor iedereen werk is, door met de juiste personen en organisaties samen te werken. In gezamenlijkheid kun je doelen realiseren. Door samenwerking bereikt iedereen meer! We hebben een passie om mensen volwaardig mee te laten draaien in de maatschappij en bieden ondersteuning aan mensen die om welke reden dan ook lastiger aan werk kunnen komen of lastiger een werkplek kunnen behouden.
Daarnaast adviseren wij werkgevers hoe een duurzaam beleid te voeren ten aanzien van re-integratie in de breedste zin van het woord en personeelsvraagstukken.

United Work staat voor:

  • Samenwerking
  • Goede relaties in deze samenwerking
  • Transparante communicatie
  • Duidelijke afspraken
  • Breed georiĆ«nteerde oplossingen voor vraagstukken in personeelsbeleid
  • Coaching, begeleiding, advisering, personeelsdiensten
  • Gewoon doen!

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten, correspondentie en documenten zijn de bepalingen uit onze algemene voorwaarden van toepassing. U vindt onze algemene voorwaarden onder deze link. Op aanvraag zenden wij u een exemplaar toe.