Gerard Peters – United Work

“ Sleutelfiguur in samenwerkingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten bij werkgevers “

Het is mijn droom om te realiseren dat iedereen met benutbare mogelijkheden mee kan doen in de werkende maatschappij. United Work helpt mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Dit kunnen jongeren zijn maar ook medelanders met een taalachterstand of verschil in werkcultuur. Zij staan vaak al jarenlang aan de zijlijn terwijl ze gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan!  Zonder de juiste match tussen de deelnemer en werkgever én de juiste coaching in het werk is de kans van slagen een stuk kleiner. Ik zie mensen die te weinig succeservaring doorgemaakt hebben en daarmee zelfvertrouwen zijn kwijtgeraakt. Door mensen in het werk te begeleiden en te ontwikkelen in (deel) taken, worden zij gewaardeerde medewerkers.

Om dit te bereiken is het belangrijk dat je in beeld hebt wat de werkplek van iemand vraagt en dat de werknemer weet welke verwachtingen er zijn. Deze verwachtingen moeten haalbaar en reëel zijn en vraagt om goede dagelijkse aansturing op de werkvloer. Er moet ruimte zijn om fouten te maken zodat er een leerproces ontstaat. Het is belangrijk dat een werkgever deze ruimte kan bieden en je in gezamenlijkheid optrekt. Een grote succesfactor is de goede samenwerkingsrelatie die er met meerdere werkgevers is ontstaan. Je kunt niet alleen maar een medewerker plaatsen. Juist de periode daarna en de hobbels die je samen onderweg tegenkomt vragen om begeleiding. Dan moet je er gewoon zijn, ook als dit een minder gebruikelijk tijdstip is. Juist op zulke momenten laat je aan de werkgever zien dat je vanuit gezamenlijkheid optrekt en merk ik dat nieuwe vacatures bij dezelfde werkgever binnen de bestaande samenwerking kunnen worden ingevuld.

“samenwerken is meer dan een som der delen”

Daarnaast zie je dat het web van sociale regelingen, subsidies en wetgeving voor werkgevers regelmatig een struikelblok vormt. Ik zorg dat mijn kennis hierover actueel blijft en help de werkgever op praktische wijze gebruik te maken van voorzieningen. De samenwerking richt zich dus op het gehele traject: de matching en plaatsing, de begeleiding in het werk en het ondersteunen van de werkgever.

Ontwikkelen doe je door je kennis en vaardigheden te vergroten, daarom voert United Work vanuit een officiële erkenning een aantal vakgerichte opleidingen uit. Als voorbeeld noem ik het bakkerstraject waaraan zelfs landelijk aandacht aan is gegeven. Door middel van een samenwerking met “Het Ambacht” is er een duaal traject ingericht met werk en opleiding en hebben bijna 30 mensen een arbeidsovereenkomst gekregen! Een van de leukste onderdelen van mijn werk is het zoeken naar kansen om op grotere schaal samenwerkingen op te zetten, waarbij personeelsvraagstukken worden ingevuld en mensen de kans krijgen om hieraan deel te nemen en hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om creativiteit, soms iets te realiseren wat er nog niet is, maar vooral de overtuiging dat wanneer er een gezamenlijke wil is om een project succesvol te maken, er altijd een weg is om dit te laten slagen!

“Bij Growing Emmen heb ik “collega’s” met verschillende achtergronden en kennis, wat we met elkaar kunnen delen”

Ik ben al lid geworden van de community toen Growing Emmen nog Growing Workplace was. Toen het Growing Emmen werd, ben ik lid gebleven. Ik heb namelijk een flexibele werkplek nodig en dat vind ik hier. Ik heb er een kantoor waar ik rustig kan werken en “collega’s” met wie ik af en toe een bakje koffie kan drinken. Het is een plek waar je kennis en ervaringen deelt. Zo helpen we elkaar vooruit. Dit sluit naadloos aan waar United Work voor staat.

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten, correspondentie en documenten zijn de bepalingen uit onze algemene voorwaarden van toepassing. U vindt onze algemene voorwaarden onder deze link. Op aanvraag zenden wij u een exemplaar toe.